Κύπρος: Τέλος το μονοπώλιο του ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ - Κύπρος - ΜονοπώλιοΝέα δεδομένα στην κυπριακή στοιχηματική αγορά, καθώς λίγες ημέρες μετά την αδειοδότηση των στοιχηματικών ιστοσελίδων, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που βάζει τέλος στο μονοπώλιο που απολάμβανε ο ΟΠΑΠ.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη πάει στη Βουλή για ψήφιση και στόχος της κυπριακής Κυβέρνησης είναι η υποκατάσταση της διακρατικής συμφωνίας που υπογράφηκε στις 25/7/2003 με την Κυβέρνηση της Ελλάδας για τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών από τον ΟΠΑΠ Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής ορισμένων τυχερών παιχνιδιών σε πάροχο που θα επιλεγεί κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας και θα υπόκειται σε αυστηρό ρυθμιστικό έλεγχο και εποπτεία.

Βέβαια, αυτός ο πάροχος μπορεί να είναι και πάλι ο ΟΠΑΠ. Σε κάθε περίπτωση, ο κρατικός έλεγχος που αναφέρθηκε προηγουμένως θα γίνεται σε κατασταλτικό επίπεδο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και σε προληπτικό επίπεδο από Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου κατά συνεπή και συστηματικό τρόπο, με στόχο την καταπολέμηση της συναφούς προς τα τυχερά παιχνίδια εγκληματικότητας και την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.

Με βάση το προτεινόμενο νομοσχέδιο, ο πάροχος που θα επιλεγεί, θα καταβάλλει στο κράτος για κάθε ημερολογιακό μήνα φόρο, ο οποίος, καθορίζεται ως ποσοστό 24% επί του μεικτού κέρδους του από τη διεξαγωγή των ορισμένων τυχερών παιχνιδιών. Επιπρόσθετα, ο πάροχος θα καταβάλλει και ένα ποσοστό 1% επί του μεικτού κέρδους του για χορηγίες αθλητισμού αλλά και για δραστηριότητες κοινωνικού και κοινωφελούς ενδιαφέροντος.

Ακόμα, το νομοσχέδιο προνοεί για την αυστηρή ρύθμιση, έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας των πρακτορείων που θα χρησιμοποιούνται για την παροχή των τυχερών παιχνιδιών. Όπως και να’ χει, το συμπέρασμα είναι πως τα δεδομένα αλλάζουν. Ήδη είχαμε τη δημοσίευση της Blacklist και πλέον αναμένουμε επίσημες εξελίξεις σχετικά με τον νέο πάροχο που θα επιλεγεί μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Η ανάγκη σύνταξης του νομοσχεδίου προέκυψε αφού λήφθηκε προειδοποιητική επιστολή παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Κομισιόν), η οποία, μεταξύ άλλων, αφορούσε παράβαση του Άρθρου 56 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους των Κυπριακών Αρχών λόγω έλλειψης ίσης μεταχείρισης της πλατφόρμας ΟΠΑΠ (Κύπρου) λτδ έναντι των λοιπών παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, εφόσον, διά διακρατικής συμφωνίας, ο ΟΠΑΠ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας για τα στοιχήματα», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο.

Σχόλια