«Βόμβα» από την Ε.Ε. : Οι εγχώριες αρχές αποκλειστικά υπεύθυνες για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων

Ευρωπαϊκή Ένωση νομικό πλαίσιο τυχερών παιχνιδιών_1Η κάτωθι ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξεδόθη στις 7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες αλλάζει τα δεδομένα τόσο στον επίγειο, όσο και στον διαδικτυακό τομέα των τυχερών παιχνιδιών σε κάθε χώρα. Ας δούμε τι αναφέρει και κατόπιν θα προσεγγίσουμε τι αλλάζει

«Σύμφωνα με την πολιτική της δέσμευση να ακολουθήσει μια πιο στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και να μη δώσει συνέχεια στις καταγγελίες στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών.

Από την αρχή της θητείας της η Επιτροπή Juncker ενεργεί με γνώμονα τις πολιτικές προτεραιότητες της, για την υλοποίηση των οποίων εργάζεται ακάματα. Η πολιτική αυτή προσέγγιση αντικατοπτρίζεται και στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή χειρίζεται τις υποθέσεις παράβασης. Στην ανακοίνωση «Δίκαιο της ΕΕ: Καλύτερη εφαρμογή για καλύτερα αποτελέσματα» περιγράφεται η προσέγγιση με την οποία η Επιτροπή ιεραρχεί τις εν λόγω υποθέσεις με στρατηγικό τρόπο, ζυγίζοντας προσεκτικά τα διάφορα εμπλεκόμενα συμφέροντα, τόσο τα δημόσια όσο και τα ιδιωτικά.

Εφαρμόζοντας λοιπόν την προσέγγιση αυτή, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να περατώσει τις διαδικασίες επί παραβάσει στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, καθώς και να μη δώσει συνέχεια στις σχετικές καταγγελίες κατά ορισμένων κρατών μελών.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επανειλημμένα αναγνωρίσει το δικαίωμα των κρατών μελών να περιορίζουν τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών, όπου το κρίνουν απαραίτητο, για να προστατεύσουν στόχους δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία των ανηλίκων, η αντιμετώπιση της εξάρτησης από τα τυχερά παιχνίδια και η καταπολέμηση των παρατυπιών και της απάτης. Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ευρύτερη πολιτική νομιμότητα των στόχων δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν τα κράτη μέλη, όταν προβαίνουν σε ρυθμίσεις για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης τις προσπάθειες των κρατών μελών να εκσυγχρονίσουν τα νομικά πλαίσια λειτουργίας των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, να κατευθύνουν τη ζήτηση των πολιτών για τυχερά παιχνίδια από την άναρχη προσφορά σε εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών που υπόκεινται σε έλεγχο και καταβάλλουν φόρους. Σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές, η Επιτροπή κρίνει ότι δεν αποτελεί προτεραιότητά της να κάνει χρήση των εξουσιών της σε θέματα παραβάσεων για να προωθήσει μια ενιαία ενωσιακή αγορά στον τομέα των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συνδράμει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να εκσυγχρονίσουν το νομικό τους πλαίσιο για τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών».

Με αυτόν τον τρόπο είναι πλέον ξεκάθαρο πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει όλη την ευθύνη για τη ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων, διαδικτυακής και επίγειας στις αρχές των κρατών-μελών της.

Η αλλαγή είναι πραγματικά σημαντική, αφού κάθε χώρα θα μπορεί να ορίζει όπως αυτή θέλει το νομικό πλαίσιο για το online στοίχημα (αλλά και για το επίγειο).

Κάθε κράτος-μέλος θα μπορεί να αποφασίζει για το μονοπώλιο ή όχι, θα πράττει σύμφωνα με το πως νομίζει ορθό για να προστατευτούν στόχοι δημοσίου συμφέροντος, πως θα προστατεύει τους καταναλωτές της, πως θα καταπολεμήσει το φαινόμενο του εθισμού και του προβληματικού παιχνιδιού, καθώς και πως θα κρατήσει μακριά από το παιχνίδι τους ανηλίκους.

Η Επιτροπή Juncker κρίνει ότι δεν είναι προτεραιότητα για την ίδια να παρεμβαίνει για να δημιουργήσει μία ενιαία αγορά στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ φρονεί ότι κάθε τοπική αρχή γνωρίζει καλύτερα από την ίδια, ποιες είναι οι ανάγκες και ποια τα προβλήματα του δικού της κοινωνικού ιστού. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, παύεται κάθε νομική διαδικασία που είχε κινηθεί και εκκρεμούσε κατά των κρατών-μελών με βάση καταγγελιών που είχαν γίνει από πλατφόρμες για παραβίαση των κανόνων περί ελεύθερης αγοράς.

Πλέον κάθε κράτος παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και μένει να δούμε τι αλλαγές θα επιφέρει η συγκεκριμένη εξέλιξη.

Σχόλια