Ο ΟΠΑΠ παρουσίασε αύξηση εσόδων το γ’ τρίμηνο (Πίνακας)

ΟΠΑΠ 0209Όπως ανακοίνωσε επίσημα ο ΟΠΑΠ, στο γ’ τρίμηνο του 2016 υπήρξε αύξηση στα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR). Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών ενισχύθηκαν κατά 6,1% κι έφτασαν συνολικά τα 319.2 εκατομμύρια ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό πέρυσι ήταν 300.9 εκατομμύρια ευρώ.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα μεγαλύτερα έσοδα των αριθμολαχείων και των Ελληνικών Λαχείων, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την μείωση των εσόδων από το αθλητικό στοίχημα. Όσον αφορά τα παιχνίδια, στους πρώτους 9 μήνες του έτους, τα καθαρά έσοδα παρουσίασαν μείωση της τάξης του 7.9% (σ.σ. €410,9 εκατ. έναντι €446,4 εκατ.). Βέβαια, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια γ΄ τριμήνου 2016 αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση μεγαλύτερη από αυτή των καθαρών εσόδων προ εισφορών.

Τώρα, σε επίπεδο λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 223,8 εκατομμύρια ευρώ για το εννεάμηνο του 2016 έναντι 273,5 εκατομμυρίων της αντίστοιχης περιόδου του 2015, καταγράφοντας μείωση κατά 18,2%. Τα EBITDA γ΄ τριμήνου 2016 μειώθηκαν σε €62,3 εκατ. έναντι €87,1 εκατ. πέρυσι, σημειώνοντας πτώση κατά 28,4%, επιβαρυμένο πρόσθετα και από έκτακτα έξοδα ύψους €6,4 εκατ. στο γ΄ τρίμηνο 2016.

Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2016, υπήρξε μείωση 27.6%, καθώς διαμορφώθηκαν σε €115,1εκατ. έναντι €159,1 εκατ. για τους πρώτους εννέα μήνες του 2015. Από εκεί και πέρα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2016 ανήλθαν σε €38,7εκ., δηλαδή χαμηλότερα κατά 21,2% σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα €29,3εκ. συγκριτικά με τα €49,1εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα γ΄ τριμήνου 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Damian Cope αναφέρει: “Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο μακροοικονομικό περιβάλλον, ο ΟΠΑΠ κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα κατά το γ’ τρίμηνο του 2016, σημειώνοντας αύξηση σε ετήσια βάση τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο καθαρών εσόδων προ εισφορών. Τα συγκεκριμένα μεγέθη ευνοούνται από την σύγκριση με το αδύναμο, λόγω της εισαγωγής των κεφαλαιακών ελέγχων, αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Ωστόσο σημειώθηκε παράλληλα και σημαντική βελτίωση των επιδόσεων των κυριότερων παιχνιδιών μας.

Σημειωτέον, η κερδοφορία μας επηρεάστηκε σημαντικά από την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων σε 35%, συντελεστής αισθητά υψηλότερος σε σχέση με τον μέσο όρο των Ευρωπαϊκών αγορών.

Στο άμεσο μέλλον, παρότι δεν αναμένεται κάποια σημαντική βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων μας που περιλαμβάνει το Όραμα 2020, έχοντας ήδη επιδείξει σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες. Ταυτόχρονα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που μπορούμε να επανεκκινήσουμε μετά από μεγάλο διάστημα το έργο των VLTs. Αυτό, σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες μας, καθιστούν το 2017 έτος σκληρής δουλειάς και σημαντικών αλλαγών, οι οποίες θα αποτελέσουν τα θεμέλια για επικερδή και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων μερών”.

οπαπ - πίνακας - 2

Σχόλια