ΟΠΑΠ: Η αυξημένη φορολογία οδήγησε σε μείωση 21.9% στα κέρδη

ΟΠΑΠ 1Σημαντικές μειώσεις παρουσιάζουν τα έσοδα του ΟΠΑΠ μέσα στο 2016. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ανακοίνωσε πως τα καθαρά κέρδη της για το πρώτο εξάμηνο του έτους ανέρχονται στα 85.8 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μειωμένα κατά 21.9% σε σχέση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα. Για το δεύτερο τρίμηνο του εξαμήνου ο ΟΠΑΠ έκανε γνωστό ότι είχε καθαρά κέρδη 33 εκατομμύρια ευρώ, πτώση περίπου 20 εκατομμύριων ευρώ με το διάστημα Απρίλιος – Ιούνιος του 2016 ( 51.9 εκατομμύρια ευρώ). Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την προσαρμογή για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη Β’ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκαν σε 53 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ενισχυμένα κατά 2,1%. Επομένως γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αυξημένη φορολογία “ψαλίδισε” την κερδοφορία του ΟΠΑΠ.

Από εκεί και πέρα, στο εξάμηνο τα έσοδα υποχώρησαν κατά 2,6% στα €678,8 εκατ. ενώ τα έσοδα το Β΄ τρίμηνο σημείωσαν οριακή πτώση κατά 0,8% στα 338,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 340,8 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Β’ τριμήνου 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ ΑΕ, Ντάμιαν Κοπ, αναφέρει ότι: «Τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου αποδεικνύονται ανθεκτικά παρά τις συνεχείς προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος οι οποίες εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος του έτους. Επιπρόσθετα η κερδοφορία μας επιβαρύνθηκε σημαντικά από την πρόσφατη αύξηση στο 35% της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στα καθαρά έσοδα, ποσοστό το οποίο είναι το υψηλότερο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά η πλατφόρμα κατέγραψε οριακά σταθερές επιδόσεις σε επίπεδο εσόδων, ενώ ο συνεχής εξορθολογισμός του κόστους οδήγησε σε ανθεκτικά λειτουργικά αποτελέσματα.

Παρότι οι εξωτερικές προκλήσεις διατηρούνται, ο ΟΠΑΠ συνεχίζει την αναζωογόνηση των κυριότερων παιχνιδιών του, δίνει έμφαση στη βελτίωση της παικτικής εμπειρίας και ενισχύει τους δεσμούς του με το δίκτυο των πρακτόρων του. Μέσω των πρωτοβουλιών αυτών αποσκοπούμε στη διατήρηση ισχυρών ταμειακών ροών και αποδόσεων για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη…»

Σχόλια