Ανακοινώθηκε επίσημα η νέα σύνθεση της ΕΕΕΠ

ΕΕΕΠΚαι επίσημα στην θέση του προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνιών (ΕΕΕΠ) τοποθετήθηκε ο Ευάγγελος Καραγρηγορίου. H θητεία του κ. Καραγρηγορίου ξεκίνησε στις 22/7/2016 και θα έχει διάρκεια τέσσερα έτη, ενώ παράλληλα στην σύνθεση της ΕΕΕΠ ορίστηκαν δύο νέα μέλη, ο πρώην Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Διαχειρίσης του ΟΠΑΠ Βενετσάνος Ρογκάκος και η συνταξιούχος τραπεζικός Δέσποινα Χαλκίδη. Αναλυτικά το δελτίο τύπου της ΕΕΕΠ:

Με τη με αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397/22.07.2016) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) ο κ. Ευάγγελος Καραγρηγορίου, με τετραετή θητεία. Για τον διορισμό του στη θέση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής είχε διατυπώσει θετική γνώμη κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση της 28ης Ιουνίου 2016. Ο κ. Ευάγγελος Καραγρηγορίου κατείχε θέση Μέλους στην προηγούμενη σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Π. Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν ο κ. Βενετσάνος Ρογκάκος και η κ. Δέσποινα Χαλκίδη ως Μέλη, επίσης, με τετραετή θητεία. Περαιτέρω ανανεώθηκε η θητεία του κ. Παναγιώτη Βαγιανού και του κ. Ηλία Κατρακάζη για τέσσερα έτη, η θητεία των οποίων είχε λήξει στις 19.12.2015 και είχε παραταθεί αυτοδίκαια για έξι μήνες, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3051/2002. Η νέα σύνθεση της Ε.Ε.Ε.Π. έχει ως εξής:

  • Ευάγγελος Καραγρηγορίου, Οικονομολόγος, Πρόεδρος.
  • Βενετσάνος Ρογκάκος, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος. Δέσποινα Χαλκίδη, Συνταξιούχος Τραπεζικός, Μέλος.
  • Παναγιώτης Βαγιανός, Ηλεκτρολόγος−Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος.
  • Ηλίας Κατρακάζης, Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος.
  • Σοφοκλής Αλιφιεράκης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά, Μέλος.
  • Γεώργιος Θεοδωρής, Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Στρατηγική Διοίκηση και στα Χρηματοοικονομικά, Μέλος.
  • Ελένη Γεωργοπούλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος.
  • Ηλίας Τσεριώνης, Δικηγόρος με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο, Μέλος.

Σχόλια