Ε.Ε.Ε.Π.: Ομάδα Εργασίας για το νέο νομοσχέδιο

ΕΕΕΠ νέο νομοσχέδιο_1Η συνολική ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα όσα έχει εξαγγείλει, αλλά και φέρει στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, έχει ήδη φέρει τεράστια κινητικότητα, όπως ήταν αναμενόμενο εξάλλου, στους αρμοδίους φορείς. Και ουδείς πιο αρμόδιος στο συγκεκριμένο τομέα, από την ίδια την εποπτεύουσα αρχή, την Ε.Ε.Ε.Π. Έτσι λοιπόν με τις εξελίξεις να τρέχουν, ο πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ευάγγελος Καραγρηγορίου, συγκρότησε ειδική ομάδα που θα ασχοληθεί με τα νέα δεδομένα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση της Ε.Ε.Ε.Π. αναφέρει τα εξής:

Θέμα: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση

Σε συνέχεια των εξαγγελιών του Υπουργού Οικονομικών για συνολική ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων και με γνώμονα τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη μελέτη του πλαισίου λειτουργίας των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω διαδικτύου και την υποβολή προτάσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της.

Έργο της Ομάδας είναι:

  • Η μελέτη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης των αδειών λειτουργίας παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω αδειών, τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις των κατόχων τους και τις απαγορεύσεις που έχουν προβλεφθεί για τη σύννομη λειτουργία τους.
  • Η ανάλυση του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου σε σύγκριση με εκείνα άλλων χωρών σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα δε σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η αποτύπωση των θεμάτων που ανέκυψαν κατά την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου από τις επιχειρήσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011 (Α 180) και η διερεύνηση τυχόν τρόπων επίλυσής τους, συμβατών με την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
  • Ο εντοπισμός των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και η υποβολή συγκεκριμένων και συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο προτάσεων για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση, λειτουργία και εποπτεία των παρόχων τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Ε.Π. καλεί σε δημόσια διαβούλευση όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς με αντικείμενο τη διατύπωση σχολίων και την υποβολή προτάσεων, τα οποία μπορούν να υποβληθούν υπό τη μορφή υπομνήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη: Διαβούλευση για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, μέχρι την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017.

Σχόλια