Ιστοσελίδα τυχερών παιχνιδιών στα δίχτυα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Παράνομος ΤζόγοςΑκόμη μία επιτυχία της Δίωξης Ηλεκτρονικής Εγκλήματος, καθώς κατόπιν στοχευμένων και ενδελεχών ερευνών, εντοπίστηκε ιστοσελίδα η οποία παρείχε παρανόμως υπηρεσίες τυχερών παιγνίων και συνετάχθη δικογραφία σε βάρος αυτής, η οποία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών..

Ακολούθησε ψηφιακή έρευνα και ανάλυση ηλεκτρονικών ιχνών, ενώ υπήρξε και αλληλογραφία ανάμεσα στις αρμόδιες πλατφόρμες και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Για τα ανωτέρω ενημερώθηκε η Ε.Ε.Ε.Π. (Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων) και το συμπέρασμα που προέκυψε είναι ότι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα λειτουργούσε χωρίς την προβλεπόμενη, από το νόμο, άδεια.

Κατόπιν τούτου, καταχωρήθηκε στην 17η έκδοση καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (μπήκε δηλαδή στην περίφημη blacklist) και δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση σε κατοίκους της Ελληνικής επικράτειας.

Στόχος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά και της Ε.Ε.Ε.Π είναι να εντοπιστούν και άλλες σελίδες με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ώστε να καταπολεμηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το φαινόμενο παράνομης διεξαγωγής διαδικτυακού τζόγου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνιστά τα εξής προς τους πολίτες-καταναλωτές:

  • Να παρέχουν σχετικές πληροφορίες.
  • Να καταγγέλλουν οποιαδήποτε παράνομη πράξη συντελείται στο διαδίκτυο και πέφτει στην αντίληψή τους.
  • Να αναφέρουν περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας (ISPs) συνεχίζουν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ιστοσελίδων που έχουν μπει στην blacklist, η οποία τηρείται στην Ε.Ε.Ε.Π. (www.gamingcommission.gov.gr).

Να τονιστεί ότι όποιος επιθυμεί να προβεί σε μία από τις ανωτέρω πράξεις με σκοπό τη βοήθεια καταπολέμησης του συγκεκριμένου φαινομένου, μπορεί να επικοινωνεί με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είτε επωνύμως, είτε ανωνύμως.

Οι τρόποι επικοινωνίας είναι οι εξής:

  • Τηλεφωνικά: 11188.
  • Ε-mail: [email protected]
  • Smartphone application: CYBERKID
  • Ενημέρωση μέσω του http://cyberalert.gr/feelsafe.

 

Σχόλια