Η Eurobank Equities καθησυχάζει: «Δεν επηρεάζει αρνητικά την αγορά το νέο νομοσχέδιο για τα VLTs»

euro VLTsΤο νέο νομοσχέδιο με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων», όπως πρώτοι διαβάσατε στο bookmakers.gr, το οποίο κατατέθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στις 4 Αυγούστου στη Βουλή των Ελλήνων, προκάλεσε ανάμικτα συναισθήματα.

Η Eurobank Equities όμως αποτιμά με μάλλον θετική προσέγγιση τις τροποποιήσεις που αναγράφονται σε αυτό, αναφορικά με τα VLTs που θα χορηγηθούν στον ΟΠΑΠ.

Μπορεί λοιπόν ο συνολικός αριθμός των μηχανημάτων να μειώνεται, από την άλλη όμως η χρονική επέκταση της σύμβασης κατά οκτώ (8) έτη και η άρση της υποχρέωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. να παραχωρεί VLTs σε τρίτους, λειτουργούν σαν αντισταθμιστικά ή εξισορροπητικά, αν θέλετε, μέτρα.

Επί του πρακτέου λοιπόν και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurobank Equities, το EBIDTA (κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων) που θα αποφέρουν τα 25.000 μηχανήματα θα ισούται με αυτό που προσφέρουν στον οργανισμό τα 35.000 VLTs που λειτουργούν με το σημερινό καθεστώς.

Αυτό θα συμβεί διότι αυξάνεται η ανώτερη κερδοφορία ανά μονάδα, σχετικά με τις μονάδες που διαχειρίζεται ο ίδιος ο οργανισμός σε σχέση με αυτές που παραχωρεί σε τρίτους. Στην πρώτη περίπτωση το κέρδος αγγίζει τις 7.000€ ως 8.000€ (ίδια διαχείριση), στη δεύτερη δεν ξεπερνά τις 4.000€ – 5.000€ (παραχώρηση σε τρίτους).

Επίσης ο ΟΠΑΠ έχει, σύμφωνα με τις νέες αλλαγές, μεγαλύτερη περίοδο αποπληρωμής, κάτι που θα του δώσει δυνατότητα να καρπώνεται εισροή εσόδων για 18 (αντί για 10) έτη. Βέβαια κι εδώ η κατάσταση εξισορροπείται –προς την αντίθεση κατεύθυνση αυτή τη φορά- αφού ο οργανισμός δεν θα λάβει μία προκαταβολή που θα έπαιρνε από τους εκμισθωτές την περίοδο 2018-19, όπως ίσχυε σύμφωνα με το προηγούμενο νομοσχέδιο.

Αν οριστεί ως ημερήσιο έσοδο (GGR) το ποσό των 50€ ανά VLT, τότε τα συνολικά έσοδα από την επιπλέον οκταετία αποφέρουν μία ουδέτερη προς θετική επίπτωση στην αγορά. Αν όμως αυτό το ποσό, προϊόντος του χρόνου αυξηθεί, κάτι πιθανό όσο το κοινό εξοικειώνεται με τις παιγνιομηχανές, τότε η επίπτωση μπορεί να είναι αμιγώς θετική.

Αυτό βέβαια θα αποτιμηθεί, ουσιαστικά και ξεκάθαρα μετά το 2.027 με βάση τις τότε επιδόσεις των VLTs.

H τιμή – στόχος που δίνει στον ΟΠΑΠ η Eurobank Equities φτάνει τα 10,70 ευρώ ανά μετοχή με σύσταση «buy».

Σχόλια