Κύπρος: Στα 6 εκ. ο προϋπολογισμός για την αρχή εποπτείας καζίνο.

Ισοσκελισμένος παρουσιάζεται ο προϋπολογισμός για την Eθνική Aρχή Eλέγχου και Eποπτείας Παιγνίων της Κύπρου για το έτος 2019. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζει εισπράξεις και δαπάνες ύψους 6,3 εκ. ευρώ. Η αρχή αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργού εμπορίου και από τις 2 Ιανουαρίου 2019 στην αρμοδιότητα του υφυπουργού τουρισμού. Με το νόμο του ψηφίστηκε το 2015 η εθνική αρχή χρηματοδοτείται από το κράτος μέσα από κρατική χορηγία η οποία και καλύπτει το σύνολο των αναγκών του προϋπολογισμού.

Οι πηγές από τις οποίες εισπράττει χρήματα η αρχή είναι από είναι τα τέλη αιτήσεων (137,7χιλ. Ευρώ), το ετήσιο τέλος άδειας (4.εκ) και η κρατική χορηγία που προαναφέρθηκε ύψους 2.3 εκ. ευρώ. Οι πιστώσεις για την χορηγία περιλαμβάνονται φυσικά στον προϋπολογισμό του κράτους.

Από την άλλη οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στο ποσό των 6,3 εκ. ευρώ και περιλαμβάνουν τις αποδοχές του προσωπικού που είναι 155,6 χιλ. Οι υπόλοιπες δαπάνες ανέρχονται στα 6,2 εκ. και καλύπτουν τα έξοδα της αρχής, την εκπαίδευση, συνέδρια και σεμινάρια καθώς και την αγορά υπηρεσιών/σύμβαση υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη αρχή συστήθηκε για να ελέγχει, να διατηρεί και να διαχειρίζεται συστήματα αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου καζίνο και να διασφαλίζει ότι η λειτουργία τους γίνεται από τα κατάλληλα πρόσωπα, με το πεδίο να παραμένει ελεύθερο από εγκληματικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας παράλληλα το έντιμο του παιχνιδιού. Επίσης, ελέγχει και διασφαλίζει τον περιορισμό διάβρωσης του κοινωνικού συνόλου από εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, ειδικότερα ανηλίκων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σχόλια