Ε.Ε.Ε.Π.: Δόθηκε παράταση στη Δημόσια Διαβούλευση για τα τυχερά παίγνια

ΕΕΕΠ Δημόσια Διαβούλευση_1Με σχετική της ανακοίνωση, η Ε.Ε.Ε.Π. γνωστοποίησε την παράταση της διάρκειας όσον αφορά τη Δημόσια Διαβούλευση για την αγορά τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο. Κατόπιν τούτου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να διατυπώσουν σχόλια, καθώς και να υποβάλουν σχετικές προτάσεις, σε μορφή υπομνήματος:

Πιο συγκεκριμένα η Ανακοίνωση της Ε.Ε.Ε.Π. αναφέρει τα εξής:

«Θέμα: Παράταση της διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Η Ε.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει την παράταση της διάρκειας της δημόσιας διαβούλευσης  για την αγορά  τυχερών παιγνίων μέσω  διαδικτύου και καλεί  όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς  να διατυπώσουν σχόλια και να υποβάλουν προτάσεις,  υπό τη μορφή υπομνήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], με την ένδειξη: «Διαβούλευση για την αγορά τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου» μέχρι την  Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018».

Σχόλια