Φρουτάκια ΟΠΑΠ: Τι προβλέπει η νομοθεσία για τα VLTs

ΕΕΕΠΎστερα από μία μακρά διαμάχη με τον ΟΠΑΠ, η ΕΕΕΠ έκανε αρκετά βήματα πίσω και έδωσε το “πράσινο φως” για να προχωρήσει η επένδυση των παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (φρουτάκια ΟΠΑΠ) στα καταστήματα Play του Οργανισμού. Με τις αποφάσεις 115/2/11.07.2014 (Β 2041), 143/2/06.02.2015 (Β 328), 148/2/20.03.2015 (Β 613), 158/4/05.06.2015 (Β 1120) και 166/4/23.07.2015 (Β 2295), η Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων τροποποίησε και συμπλήρωσε τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο και την λειτουργία των VLT, έχοντας ώς στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, την προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου. Η ΕΕΕΠ διατηρεί το δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου της διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, όπως επίσης μπορεί να επανεξετάζει και να τροποποιεί το ήδη υπάρχω κανονιστικό πλαίσιο. Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή δημιούργησε το κανονιστικό πλαίσιο με τα εξής χαρακτηριστικά:

Υποχρεωτικός Αυτοπεριορισμός των παικτών

Οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι όταν κάνουν την εγγραφή τους, να δηλώσουν συγκεκριμένα όρια για τον χρόνο που θα παίζουν και για τα χρήματα που θα ξοδεύουν στα φρουτάκια ΟΠΑΠ. Ο αυτοπεριορισμός έχει ως στόχος αφενός την προστασία από φαινόμενα παθολογικής εξάρτησης από τους κουλοχέρηδες, αφετέρου δε την εκπαίδευση των παικτών στις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Οι παίκτες θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν 1 από τα 8 προκαθορισμένα όρια που υπάρχουν (χρονικά και ποσοτικά) και μπορούν να αλλάξουν το όριο όποτε το επιθυμούν.

Υποχρεωτική ανταλλαγή δεδομένων του Φορεά και της ΕΕΕΠ

ΟΠΑΠ και ΕΕΕΠ υποχρεούνται στην ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με: α) παικτικές συμπεριφορές. ώστε να εντοπιστούν και να αποφευχθούν ακραίες συμπεριφορές και β) ενημέρωση και υιοθετήσει διεθνών πρακτικών υπεύθυνου παιχνιδιού, που θα έχουν ως στόχο την προστασία του κοινού και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων από την αλόγιστη έκθεση στους κουλοχέρηδες.

Υποχρεωτική ενημέρωση των παικτών

Στην οθόνη του κάθε κουλοχέρη (VLT) θα υπάρχει σε εμφανές σημείο ο χρόνος και τα χρήματα που έχει δαπανήσει ο παίκτης. Πρόκειται για μία παγκόσμια καινοτομία, η οποία μπορεί πλέον να στηριχθεί τεχνολογικά και αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα. Επιπλέον, οι παίκτες πατώντας ένα κουμπί, θα μπορούν να διακόπτουν άμεσα το παιχνίδι και να μη ξαναπαίξουν φρουτάκια ΟΠΑΠ μέχρι το τέλος της ημέρας.

Ατομική κάρτα παίκτη

Ο κάθε παίκτης που θέλει να παίξει, υποχρεούται να εκδόσει μία ειδική κάρτα παίκτη. Η κάρτα αυτή θα περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και τα όρια που έχει θέσει ο παίκτης, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στην ΕΕΕΠ να λαμβάνει να παρεμβαίνει ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των παικτών και των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

 

Σχόλια